banner_estatic
x
 
Pla de divulgació, participació pública i transferència de coneixement
 
El projecte I+D+i GIZC s'ha presentat en nombroses ocasions en diferents organismes i institucions tant locals, com nacionals i internacionals, amb la finalitat de potenciar l'intercanvi d'opinions i el debat entre tots els actors implicats al litoral de les nostres illes.
 
 
Maig 08

Eivissa

  Science based Integrated Coastal Zone Management: the Balearic Islands case. Understanding multidisciplinary processes and their interactions at different spatial and temporal scales as a basis for achieving sound and real sustainability as a response to global change. Prof. Joaquín Tintoré and co-workersIMEDEA (CSIC-UIB)
       
Juliol 07 Porland,
EEUU
  Science based Integrated Coastal Zone Management in the Balearic Islands.
Amy Diedrich, Postdoc, IMEDEA (CSIC-UIB) Prof. Joaquín Tintoré, Director, IMEDEA (CSIC-UIB)and the ICZM Team
Abril 07 Madrid   I Congreso Nacional sobre cambio global. (Poster)
Abril 07 Arendal. Noruega   International Symposium on Coastal Zone Management.
Abril 07
Palma de Mallorca
 
Abril 07
Palma de Mallorca
  Indicators for Assessing and Monitoring Integrated Coastal Zone Management in the Balearic Islands. Tracking the Path to Sustainability in the Coastal Zone. Working Group Meeting with Consejo Económico y Social de Mallorca
Desembre 06
Barcelona
  The Role of Indicators in Science Based Integrated Coastal Zone Management in the Balearic Islands DEDUCE.
Novembre 06
Vigo
  Ciclo: El mar a debate: Gestión Integrada de la Zona Costera de las n Integrada de la Zona Costera de las Islas Baleares
Juny 06
Aruba
 
Juny 06
Palma de Mallorca
 
Circulo de Economia: Gestión Integrada de la Zona Costera de las Illes Balears
Maig 06
Palma de Mallorca
  GIS-UGIZC: Sistema deInformación Geográfico para la UGIZC
Març 06
Palma de Mallorca
  Fundación Ramón Areces: Gestión Integrada de la Zona Costera de las Islas Baleares (GIZC) IMEDEA: Ciencia al servicio del Desarrollo Sostenible
Novembre 05
Palma de Mallorca
  Colegio de Arquitectos: Gestión Integrada en la Zona Costera: Innovación en la Gestión Sostenible del litoral.
Març 04
Palma de Mallorca
  Circulo de Ecomomía: Medio Ambiente, Turismo y Sostenibilidad
Maig 04
Eivissa
  GIZC Baleares ISNOVA INFIDE