banner_estatic
x x
 
1.1: Medi ambient

Desde la I+D+i GIZC s'ha dividit la dimensió ambiental en quatre grups que traten d'abarcar tots els aspectes a tenir en compte a l'hora de generar el coneixement necessari per dur a terme una gestió sostenible del litoral.

 

 

BARRA VARIABILIDADVARIABILIDAD BARRA BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD
1.1.1 Variabilitat litoral, morfodinàmica de platges i canvi global 1.1.2 Biodiversitat, funcionamient d'ecosistemes i canvi global
   
BARRA CALIDADCALIDAD BARRA OCEANOGRAFIAGLIDDER
1.1.3 Qualitat d'aigues i seguretat al litoral 1.1.4 Oceanografia operacional i tecnologies marines