banner_estatic
x
 
EIX 1: Investigació disciplinar

Els projectes específics responen a l'investigació i desenvolupament orientats cap al desenvolupament en el coneixement de disciplines específiques i en temàtiques identificades com prioritaries i imprecindibles per a la implantació amb èxit de una vertadera GIZC a Balears.

Aquests projectes s'agrupen al mateix temps en tres grans àrees temàtiques que segueixen els estandards internacionals: 1.1 Dimensió ambiental, 1.2 Dimensió socioeconòmica i cultural i en tercer llorc 1.3 Dimensió juridicoadmintrativa i governança

 

     

 

BARRAMEDIOAMBIENTEmedio ambiente   BARRA SOCIEDADplaya   BARRA GOBERNAZAlinea costa