banner_estatic
x
 
Presentació del projecte
I+D+i GIZC: Gestió Integrada en la Zona Costanera de les Illes Balears basada en el coneixement científic.
(Cap a una estratègia per a la sostenibilitat del litoral de les illes Balears).
 
Preservar el medi ambient i recuperar zones costaneres són elements essencials per garantir la sostenibilitat del litoral de les illes Balears. A més, també són elements determinants per mantenir el benestar dels ciutadans i millorar-lo; perquè l’activitat econòmica sigui competitiva i per conservar el patrimoni natural i els valors socioculturals dels residents. És important que prenguem consciència que la zona costanera és l'entorn on s’estableix una part de la població (que de cada vegada és més nombrosa) i també el recurs bàsic que articula l'activitat turística, un element essencial de l'activitat econòmica de les illes Balears.
El litoral marí i terrestre de les illes Balears és el principal recurs de què disposam per desenvolupar l'activitat econòmica, i un element singular i únic relacionat amb la qualitat de vida dels ciutadans. Per tant, és indispensable que fem compatibles, ara i en el futur, l'activitat econòmica i la qualitat del medi ambient i del patrimoni natural per garantir una sostenibilitat real, la qual, a més, de cada dia és més demandada tant per la societat de les Illes (pensant en el benestar de les generacions futures) com pel turisme (demandant de qualitat ambiental i més respectuós amb el patrimoni natural). No obstant això, la pressió exercida sobre la franja litoral apunta que tal vegada s’hagi sobrepassat la capacitat de càrrega d'algunes zones costaneres. En aquest sentit, ja ha estat identificat internacionalment un nombre significatiu de problemes ambientals que tenen repercussions socials i econòmiques evidents.
Per tant, hem de donar suport a una investigació internacional de qualitat que ens permeti, a partir de noves dades fiables, fer un diagnòstic de l'estat del sistema litoral i de les pressions que ha de suportar, i avançar en la definició de les respostes possibles als problemes que ja hem detectat (actuals i futurs). La finalitat principal és progressar en el coneixement i incrementar la nostra capacitat predictiva dels fenòmens que afecten el litoral, a més de dissenyar eines de suport a la presa de decisions en temàtiques com la preservació de la biodiversitat, la qualitat de l'aigua, la seguretat a les zones de bany, els efectes del canvi climàtic sobre el litoral, l'erosió de les platges, la prevenció de danys a la costa provocats per catàstrofes naturals o d'origen humà, les oscil•lacions als ports i badies, etc.
 
 
EL PROJECTE I+D+I GIZC
Per respondre a aquestes necessitats, el Govern de les Illes Balears i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) varen crear, el febrer de 2005, dins l’IMEDEA, la Unitat de Gestió Integrada de la Zona Costanera (UGIZC). Es tracta d’una iniciativa que parteix de la necessitat d'una investigació de qualitat com a element clau per fer una gestió veritablement sostenible del litoral de les illes Balears. L'objectiu principal del projecte I+D+I GIZC és proporcionar el coneixement científic —realitzant investigació de qualitat i proporcionant el material i les infraestructures necessaris— que permeti avançar envers una gestió sostenible del litoral balear. La intenció última del treball que tenim en curs és proporcionar els elements científics de base i col•laborar en la definició, per part del Govern dels Illes Balears, d'una nova Estratègia de Sostenibilitat (del litoral) de les illes Balears, que podria estar perfilada en el període 2008-2009 
   

formentera