banner_estatic
x
Estudi bibliomètric sobre les publicacions referides a la zona costanera de les illes Balears
 

Resum

 

Avui en dia, per mesurar l'esforç i la repercussió que té l'activitat científica ens basam en la bibliometria. Els indicadors que es construeixen a partir de tècniques bibliomètriques quantifiquen el nombre de documents que ha publicat un país, institució, grup d'investigació o individu, així com que hi sigui esmentat.

Mitjançant la bibliometria, aquest projecte intentarà comprendre totes les perspectives possibles des de les quals s'hagin pogut fer treballs d'investigació sobre el litoral de les illes Balears. Així, ens podrem acostar a l'activitat investigadora a partir de l'anàlisi de les publicacions científiques recollides en bases de dades diverses.

 

 

Més informació

 

Participants

Investigador Principal:
Elena Castro

Investigadors participants:

Alfredo Yegros Yegros