banner_estatic
x
Sistema d'Informació Geogràfica per a la GIZC
 
 

Resum

Amb aquest projecte proposam dissenyar i implementar un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) interoperable, el qual constituirà un instrument tecnològic al servei de l'IMEDEA. Per això, participaran de manera activa en el desenvolupament del SIGIZC entitats tant de naturalesa pública (conselleries, consells, ajuntaments, etc.) com privades (associacions, empreses, etc.) a tres nivells: proporcionant informació actualitzada de l'àmbit específic sobre el qual tenen competència; suggerint el desenvolupament de processos analítics sobre les dades; i facilitant la publicació de la informació.
Totes aquestes dades estaran a disposició pública en un portal web, en el qual oferirem instruments per cercar i consultar informació geogràfica del litoral de les illes Balears.

Més informació

 

Participants

Investigador Principal:
Maurici Ruiz

Investigadora participante:
Marta Fuster