banner_estatic
x
 
Eix 2: Investigació multidisciplinar. Projectes horizontals

S'ha considerat necessari realitzar quatre projectes d'investigació importants, considerats horitzontals en tan que son transversals a tota la investigació generada en el projecte I+D+i GIZC

Aquests projectes són: