banner_estatic
x
Zonificació de les unitats de gestió integrada de la zona costanera. Caracterització i diagnòstic del medi físic
 

Resum

Establir i delimitar, tant espacialment com funcionalment, les unitats de gestió integrada de la zona costanera, permetrà crear polítiques de gestió adequada i aplicar-ne. Una gestió correcta que prevegi una visió integrada de la funcionalitat del territori ha de repercutir de manera positiva tant en els residents com en els turistes i visitants ocasionals del litoral de les Balears. La divisió del territori amb vista a una gestió integrada de la zona costanera (ICZM) es basarà en la delimitació d'una sèrie de zones homogènies i es farà a partir d'una anàlisi prèvia dels factors, tant del medi natural com socioeconòmic que depenen directament de la franja costanera, així com de les activitats socioeconòmiques que se'n deriven.

 

 

Més informació

 

Participants

nvestigador principal:
Joaquín Tintoré

Investigadors participants:

Pau Balaguer