banner_estatic
Galeria d'imatges
PETIT
Eix 1: Investigació
disciplinar
 
Eix 2 Investigació multidisciplinar
 
Eix3: Investigació
orientada i desenvolupament tecnològic
medioambiente
1.1 Medi ambient
sociedad
1.2 Societat, economia i cultura
gobernanza
1.3 Governança i dimensió juridicoadministrativa
flechanaranja
Aquests projectes responen a investigacions que requereixen punts de vista multidisciplinars en temàtiques identificades com horizontals i esencials per la implementació de la GIZC

multidisciplinar
 
flecharoja
 
herraminetas

Respon al desenvolupament de noves eines científiquas i tecnològiques imprescindibles per la implementació de una vertadera GIZC a les illes Balears
flechamarron
Eje 4: Transferència de coneixement
comunicació

Societat de la informació, divulgació i participació ciutadana