banner_estatic
x
 
Transferència de coneixement
El projecte de l'I+D+i GIZC dedica un esforç imporant en transferir coneixements i divulgar entre diferents sector, empresarial i públic, els conceptes i coneixements propis de la GIZC. L'esforç màxim d'aquesta transferència es realitzarà una vegada acabats els projectes d'investigació i una vegada les eines en construcció estiguin acabades.

Les activitats de transferècia de coneixement (de i cap a lo societat) i la divulgació constitueixen un element transversal dels tres eixos principals

Te com a finalitat fonamental la difusió dels resultats de les investigacions que es duen a terme, tant entre la comunitat científica, com entre les administracions, públiques i privades, així com els ciutadans en general. Els treballs relacionats amb aquesta temàtica s'engloben en el projecte Societat de la informació, divulgació i participació ciutadana.